Ceník výkonů pro samoplátce

Vyšetření měkkých tkání 300 Kč

vyšetření prsů 600 Kč

vyšetření břicha (horní+dolní) 1000 Kč

vyšetření kloubů a vyšetření štítné žlázy 500 Kč

vyšetření z urologické indikace 500 Kč

dopplerovské vyšetření cév (tepen nebo žil) 1000 Kč

Pacienti mohou přicházet na vyšetření bez objednání, se žádankou.
Případné nutné dotazy na tel. 605 291 307 a 737 066 471.