MUDr. Jana Mašková

více >>>

MUDr. Milada Adamová

více >>>

MUDr. Lenka Krejcarová

více >>>

MUDr. Kateřina Fišerová

více >>>

MUDr. Lenka Převrátilová

méně >>>

Vzdělání:
1987– 1993  Lékařská fakulta UK Hradec Králové, obor  všeobecné lékařství
1996  atestace 1. stupně – speializace UZ, dopplerovská CT a angiografická vyšetření

Praxe:
5/2008–dosud  Soukromé sonografické pracoviště Turnov
4/1996–dosud  Oblastní nemocnice Středočeského kraje, Mladá Boleslav RDG odd.
9/1993–4/1996 Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav, RDG odd.